Savet Festivala Testival 2020, Beograd

Savet Festivala Testival 2020, Beograd

Savet Festivala Testival je predviđen Statutom Udruženja Testival koje je registrovano kod APR kao Udruženje Festival testa, testenine i hleba Testival, upisano pod brojem rešenja BU 6288/2019, Matični broj: 28282095, PIB: 111467972.
Udruženje je nevladino i neprofitno, osnovano sa ciljevima, između ostalog, promocije istorijskog kulturnog nasleđa, očuvanja i promocije srpske nacionalne kuhinje, edukacije građana, razvoja i promocije seoskog turizma, promocije zdravog života, povećanja kulturnog nivoa društva, itd…

POČASNI PREDSEDNIK SAVETA FESTIVALA TESTIVAL 2020 U BEOGRADU

Nebojša Rodić
Izvanredni i opunomoćeni ambasador
Republike Srbije u Republici Austriji

Ambasador Nebojša Rodić je rođen 1953. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1977. godine, smer Međunarodni odnosi i spoljna politika.

Skoro ceo radni vek proveo je u organima državne uprave. Radio je i na poslovima pomoćnika ministra za informisanje, potom državnog podsekretara.

U Narodnoj skupštini Republike Srbije radio je na poslovima zamenika sekretara Skupštine i šefa kabineta predsednika Skupštine, kao i predsednika Republike.

Obavljao je dužnost Generalnog sekretara predsednika Repubike, zatim je do 2013. godine bio direktor Bezbednosno-informativne agencije, kao i član Vlade i Ministar odbrane do aprila 2014. godine.

Stalno je zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova, sa zvanjem ambasadora, od 2000. godine. U periodu od 2014. do 2018. godine bio je izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Azerbejdžanu.

Govori francuski i engleski jezik.

Koautor knjige „Sve Vlade Srbije od 1804 do 2004“ godine.

Izvor: http://www.vienna.mfa.gov.rs/lat/ambassador.php

Predsednik Saveta Festivala

Predrag Mihailović

Predrag Mihajlović je u kompaniji Ringier Axel Springer Media AG od 2003.godine, a radio je kao novinar, bio urednik 24 sata i izvršni urednik Blica nedelje i Blic magazina. Za zamenika glavnog urednika Blica je postavljen novembra 2015. Od septembra 2016. godine je na poziciji glavnog i odgovornog urednika štampanog izdanja Blica.

Članovi Saveta Festivala: