msc Dragan Vukolić

asistent na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji na predmetima kreativna gastronomija i restoraterski menadžmentShare

msc Dragan Vukolić