dr Sonja Veljović

docent na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, uža naučna oblast Prehrambena tehnologijaShare

dr Sonja Veljović