Savet Festivala Testival 2021, Beograd

Savet Festivala Testival 2021, Beograd

Savet Festivala Testival je predviđen Statutom Udruženja Testival koje je registrovano kod APR kao Udruženje Festival testa, testenine i hleba Testival, upisano pod brojem rešenja BU 6288/2019, Matični broj: 28282095, PIB: 111467972.

Udruženje je nevladino i neprofitno, osnovano sa ciljevima, između ostalog, promocije istorijskog kulturnog nasleđa, očuvanja i promocije srpske nacionalne kuhinje, edukacije građana, razvoja i promocije seoskog turizma, promocije zdravog života, povećanja kulturnog nivoa društva, itd…

Članovi Saveta Festivala: